Primary Logo Transparent Background 90 x 500

Description

We are delighted to be hosting our very first arts and crafts family fun weekend here at The Conwy Falls. With free entry all weekend there is nothing stopping you from coming along to see what’s on offer.
There will be a variety of different arts and crafts stalls and children’s activities such as face painting, nature trail, den building, zorb pool, bouncy castle and more..
Plenty of food, drinks, cakes, ice creams, cream teas and picnic hampers plus a bar selling local beers, cider and wine.

There will be something for ALL the family to enjoy.

We look forward to seeing you then.

Rydym yn falch i fod yn cynnal ein penwythnos cyntaf o chrefft a celf a fydd yn hwyl i’r teulu oll, yma yn Rheadr Conwy. Gyda mynediad am ddim drwy’r penwythnos, nid oes unrhyw beth yn eich rhwystro i ddod i weld beth sydd ar gael.
Bydd amrywiaeth eang o stondinau celf a chrefft a gweithgareddau i’r plant, a fydd yn cynnwys: peintio gwynebau, teithiau natur, adeiladu ‘den’, pwll ‘zorb’, castell bownsio a llawer mwy…
Digonedd o fwyd, diodydd, cacenni, hufen ia, tê drwy hufen a hamperi picnic, yn ogystal a’r bar a fydd yn gwerthu cwrw, seidar a gwinoedd lleol.

Bydd rhywbeth ar gael i PHOB aelod o’r teulu i fwynhau.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld yno.

error: Content is protected !!
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
For more information please see our Privacy Policy and Terms & Conditions.